Dawns y Sioe ar Nos Sadwrn 2il o Fedi 2017, 8yh.

The Show Dance will be on Saturday 2nd September 2017, 8pm.

Hengae Fields, Saron SA44 5DP

(Benthycwyd/Kindly lent by Mr & Mrs Angus Wyse and Mr & Mrs John Marks & Son)

 

Bryn Fon a’i Fand

 Newshan

 Eric Blaendyff a’i Fand

 

Poster for the Llandysul Show Dance

 

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch
Llandysul and District Agricultural Show

Ysgrifenyddes / Secretary
Beth Davies, Tynewydd, Gorrig, Llandysul.
Tel/Fax: 01559 362850; Mobile:07901 716957; Email: bethan@cd1340.f9.co.uk

Go to top