skip to main content

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar Ddydd Sadwrn 1af o Fedi 2018

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Barnu Gwartheg Godro  C Ff I.

Nos Fawrth 21ain Awst 2018, 7.30yh

Dan 26 ac o dan 18
Gwobr 1af - £35
Gwobrau am 2il, 3ydd, 4ydd a 5ed

Blaenglowon Fach, Talgarreg, SA44 4ET
Trwy ganiatâd caredig Mr a Mrs H. Davis a’r teulu
 

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar Ddydd Sadwrn 1af o Fedi 2018.

Gall Stondinwyr Masnach a Stondinwyr bwyd a chrefft wneud cais am stondin.

Caeau Hengae Fields, Saron SA44 5DP
(Benthycwyd  Mr & Mrs AngusWyse a Mr & Mrs John Marks & Son)

Comprising Agricultural, Horticultural, Cattle, Horses, Sheep, Dogs and Domestic Classes, Y.F.C. Competitions, Foxhound Display, Trade Stands, Craft/Food Fair and Demonstration Marquee, Vintage Show

Llywyddion
Mr & Mrs L. Organ, Tymaen, Rhos

Is-Lywydd
Mr David Davies, Maesgwion, Llandysul

Field Open to Public at 9.00 a.m.
Judging to Commence at 9.30 a.m. prompt
Admission Fee: £7 / School Children: £2.00
Free Car Park; Ringside Parking £3.00

Dawns Sioe Llandysul - H a’i Fand, Dafydd Pantrod a Newshan


Cadeirydd - AngusWyse, Blaenwthan, Saron
Trysorydd - Delyth Evans, Ger-y-ffynnon, Saron