DIOLCH | THANK YOU

Fe hoffai aelodau pwyllgor Sioe Llandysul ddiolch i galon i bawb a bu'n cynorthwyo gan weithio'n galed  gyda pharatoiadau'r sioe eleni gan sicrhau sioe llwyddiannus.

Hoffwn ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw fodd a hynny'n arbennig i'r stiwardiaid, noddwyr, ymwelwyr, stondinau masnach beirniaid a'r cystadleuwyr i gyd. Diolch yn fawr

 

Members of Llandysul show committee would like to thank everyone who helped to ensure a very successful show this year .

We wish to thanks all stewards, sponsors, judges, stall holders, visitors  and all  competitors. Thank you all very much.

Photos by Glyn Evans. 

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch
Llandysul and District Agricultural Show

Ysgrifenyddes / Secretary
Beth Davies, Tynewydd, Gorrig, Llandysul.
Tel/Fax: 01559 362850; Mobile:07901 716957; Email: bethan@cd1340.f9.co.uk

Go to top