skip to main content

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Mae'r Pwyllgor wedi gwneud y penderfyniad anodd iawn i OHIRIO Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch 2021

Mae lles a diogelwch ein Barnwyr, Stiwardiaid, Arddangoswyr a’r cyhoedd yn hollbwysig.
Roedd penderfyniad y Pwyllgorau yn seiliedig ar nad oedd y sefyllfa bresennol yn mynd i wella i'r lefel pan ellid creu amgylchedd diogel yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.
Ymddiheurwn i'n holl gefnogwyr, gyda'r addewid i wneud 2022 yn sioe arbennig iawn.

Picture of goat at Llandysul Agricultural ShowHorses being judged at Llandysul Agricultural ShowSheep modeled from vegetables, competition at Llandysul Agricultural ShowCattle competition at Llandysul Agricultural Show

Gweler mwy o luniau o'r Sioe 2019 yma.