skip to main content

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar ddydd Sadwrn Medi 7fed 2024

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch: Ddydd Sadwrn Medi 7fed 2024

DIOLCH 

Fe hoffai aelodau pwyllgor 2023 Sioe Llandysul ddiolch i galon i bawb a bu'n cynorthwyo gan weithio'n galed  gyda pharatoiadau'r sioe eleni gan sicrhau sioe llwyddiannus.
Hoffwn ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw fodd a hynny'n arbennig i'r stiwardiaid, noddwyr, ymwelwyr, stondinau masnach beirniaid a'r cystadleuwyr i gyd.
Diolch yn fawr.

Gobeithiwn eich gweld yn 2024 ar ddydd Sadwrn 7fed Medi.